Квалификационен курс по „Бизнес с недвижими имоти”

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за квалификация по „Бизнес с недвижими имоти” с хорариум 210 часа.

Форма на обучението: дистанционна, онлайн (неприсъствено).

Квалификационният курс включва: Въведение в мениджмънта; Сделки с вещи (движими и недвижими); Маркетинг за сектор „недвижими имоти“; Ценова стратегия и оптимизация; Управление на агенции за недвижими имоти; Трудово право. Виж анотации на учебните програми.

Курсът е предназначен за лица, придобили ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по икономически и неикономически специалности.

Обучението е насочено към повишаване на квалификацията на предприемачи, развиващи собствен бизнес в сектора на недвижимите имоти; на анализатори и брокери на пазара на недвижими имоти; на практикуващи мениджъри и функционални специалисти в сферата на недвижимите имоти (инвестиционно-строителни организации, агенции за недвижими имоти, фасилити компании, пропърти компании и в техните регионални и национални структури).

Продължителност на курса: 8 седмици.

Записване: целогодишно и по всяко време, с онлайн регистрация..

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за курса.

До седмица след регистрацията и внасяне на таксата за обучението курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение на БСУ. В периода на обучение курсистът има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.

Такса за обучението: 1230 лв, дължима при записване. Таксата може да бъде платена и разсрочено, на две равни вноски (по 615лв.) - при записване и през петата седмица на обучението. Плащането става онлайн или по банков път след задължителна онлайн регистрация.

 

Регистрация

Платформа за електронно обучение

Координатори на курса:

Проф. д-р Галина Куртева
тел. 0887 755987
galiap@abv.bg

Доц. д-р Атанас Луизов
тел. 0898 526070
louizov@abv.bg