Център по икономически и управленски науки

Центърът по икономически и управленски науки обявява прием по следните специалности в образователно-квалификационна степен "Магистър".

Център по икономически и управленски науки
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Маркетинг и управление на туристическия бизнес
Бизнес администрация (Стопанско управление)
Съдебни икономически експертизи
Международни икономически отношения
Управление на човешките ресурси и организационна психология
Здравен мениджмънт
Бизнес с недвижими имоти
Авиационен мениджмънт
Кръгова икономика
Мениджмънт в ИТ сектора
Регионален мениджмънт
Международен бизнес и мениджмънт (на английски език)

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg