Контакти за Еразъм

Институционален Еразъм координатор
Проф. д-р Милен Балтов
Зам.-ректор по НИД и МС
БСУ, стая 309
Тел: +359 56 900 565
Факс: +359 56 900 515
mbaltov@bfu.bg

Администратор – Еразъм офис
Гергана Кирова
Инспектор по международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: + 359 56 900 520
Факс: +359 56 900 515
gkirova@bfu.bg

Факултетен координатор на ЦИУН
Проф. д-р Лина Анастасова
Преподавател
БСУ, стая 15
Тел: + 359 56 900 415
anastassova@bfu.bg

Факултетен координатор на ЦЮН
Проф. д.н. Мария Нейкова
Декан на ЦЮН
БСУ, стая 415
Тел: + 359 56 900 535
mneikova@bfu.bg

Факултетен координатор на ЦХН
Доц. д-р Диана Попова
Преподавател
БСУ, стая 506
Тел: + 359 56 900 546
dipopova@bfu.bg

Факултетен координатор на ЦИТН
Проф. д-р Радостин Долчинков
Декан на ЦИТН
БСУ, стая 413
Тел: + 359 56 900 553
rado@bfu.bg