Настоятелство на БСУ

 • Проф. д-р Петко Чобанов – председател на Настоятелството
 • Акад. проф. дтн Иван Попчев
 • Проф. д.п.н. Галя Христозова
 • Проф. д-р Милен Балтов
 • Проф. д-р Васил Янков
 • Проф. д-р Момяна Гунева
 • Проф. д-р Димитър Юдов
 • Проф. д-р Лина Анастасова
 • Проф. д-р Евелина Динева
 • Димитър Събков
 • Ивайло Славов
 • Генерал-майор Красимир Петров
 • Д-р Соломон Паси
 • Янко Янков