Проекти за учебната 2007 г.

  • KeyShop – нова култура на ученето; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Грюндвиг», Период на проекта: 2007-2009 г.
  • Стъпка към светлината; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Леонардо да Винчи»; Период на проекта: 2007-2009 г.
  • Еразъм Интензивна програма - Идентифициране и мултиплициране на добрите практики в предоставянето социални услуги на семейства; Програма: "Учене през целия живот", секторна програма «Еразъм», Интензивни програми; Период на проекта: 2007-2008 г.
  • Интензивен Езиков Курс Еразъм за чуждестранни студенти; Програма: Сократ, подпрограма «Еразъм» – Дейност 2.2; Период на проекта: 2006-2007 г.
  • PARMENIDE; Програма: «Леонардо да Винчи»; Период на проекта: 2005-2007 г.