Проекти за учебната 2017 г.

  •  Българският език в социалните медии; МОН,  „Фонд научни изследвания” Период на проекта: 2017-2020
  •  Иновативна платформа и инструменти за повишаване на иновативния капацитет на МСП от Балканите и Средиземноморието (InnoPlatform); Транснационална програма Балкани-Средиземно море 2014-2020;  Период на проекта:2017-2019
  •  Аз правя технологии :Младите правят дигитална наука(ITech); Програма: „Еразъм+“, КД 2 Стратегически партньорства; Период на проекта: 2017- 2019
  •  Споделяне на знание: стимулиране на поведения създаващи позитивно онлайн съдържание (Knowledge share); Програма: „Еразъм+“, KД1, Мобилност за граждани в областта на младежта; Период на проекта:2017-2018
  •  Умения за корпоративно предприемачество (SCOPE); Програма: „Еразъм+“, КД 2 Стратегически партньорства; Период на проекта: 2017-2019 
  •  Знания за устойчива валоризация на културното наследство в селските и периферните общности(VAL.oR); Програма: „Еразъм+“, КД 2 Стратегически партньорства; Период на проекта: 2017-2019
  •  Електронно списание за компютърни науки и комуникации”; МОН,  „Фонд научни изследвания”; Конкурс„Българска научна периодика – 2017 г.“; Период на проекта: 2017-2018