Проекти за учебната 2019 г.

  • „Диагностика на управленските компетенции - сравнение на полската и българската система"; ОП "PO WER - Knowledge Education Development”; ЕСФ; Период на проекта: 2019-2020 г.
  • „Момичета, технологии, програмиране“ (GITEC), Програма: „Еразъм+“ КД 2 – „Стратегически партньорства“,сектор „Младеж“,Период на проекта: 2019-2021 г.
  • „Разширено обучение по информационна сигурност“(MISSILE), Програма:  „Еразъм+“ КД 2 –„Стратегически партньорства“, сектор "Образование за възрастни", Период на проекта: 2019-2021 г.
  • Дигитално представяне и съхраняване на нематериалното културно наследство“(DigiCult), Програма: „Еразъм+“  КД2 – „Стратегически партньорства“,  сектор "Професионално образование и обучение", Период на проекта: 2019-2021 г.
  • „STUNED: Интегриране на обучение по стандартизация в университетското образование“, Програма: „Еразъм+“ КД2-  „Стратегически партньорства в сферата на Висшето образование“, Период на проекта: 2019-2021 г.
  • „Дигитални герои“ (Digital Heroes), Програма: “Еразъм+“ КД 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Младеж“, Период на проекта: 2019-2021 г.
  • „Разработване и прилагане на модел за комуникационни компетенции за подобряване и развиване на мрежа за бизнес менторство” (DICCMEM), Програма: „Еразъм+“ КД 2 -„Стратегически партньорства в сферата на Висшето образование“, Период на проекта: 2019-2021 г.; Ръководство по бизнес менторство.
  • „Διάλογος - Диалог: програми и средства за боравене с  информация и убеждения в епохата на постистината“, Програма: „Еразъм+”КД 2 -„Стратегически партньорства в сферата на Висшето образование“,Период на проекта 2019-2021 г.
  • „Разработване на модули за иновативно обучение и практики по облачни технологии и Интернет на нещата в дигиталната индустрия“ (CC&IoT), Програма: „Еразъм+“ КД 2- „Стратегически партньорства“,  сектор "Професионално образование и обучение", период на проекта: 2019-2022 г.