Проекти за учебната 2020 г.

  • Разработване на обучителни модули чрез използване на метода „обърната класна стая“, Програма: „Еразъм+“ КД 2 - „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование", Период на проекта: 2020-2022 г.
  • Дигитално представяне и опазване на европейската ритуална кухня (Eurica)”, Програма: „Еразъм+“ КД 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Професионално образование и обучение", Период на проекта: 2020-2022 г.
  • „За по-зелена Европейската рамка за предприемачески умения (EntreComp) и хармония на икономическото развитие и екологичната сигурност (Green-4-Future)“, Програма: „Еразъм+“ КД 2 -„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“,  сектор "Професионално образование и обучение", Период на проекта: 2020-2023 г.
  • „Разработване на обучителни модули чрез използване на метода „обърната класна стая“, Програма: „Еразъм+“ КД 2 - „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“,  сектор "Висше образование", Период на проекта: 2020-2022 г.
  • „Стимулиране на предприемаческото мислене на студентите за насърчаване на откривателство, творчество и иновации“, Програма: „Еразъм+“ КД 2 - „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“,  сектор "Висше образование", Период на проекта: 2020-2022 г.