Конкурси по Закона за развитие на академичния състав

 

 • На 10.03.2023 г. гл. ас. д-р Виляна Русева е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 10.03.2023 г. гл. ас. д-р Златина Димитрова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 02.12.2022 г. доц. д-р Диана Съботинова е избрана на академична длъжност Професор
 • На 02.12.2022 г. доц. д-р Зорница Ганева е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 02.12.2022 г. гл. ас. д-р Анна Чолакова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 02.12.2022 г. ас. д-р Хасан Азис е избран на академична длъжност Доцент
 • На 03.10.2022 г. доц. д-р Пепа Митева е избрана на академична длъжност Професор
 • На 03.10.2022 г. гл. ас. д-р Галина Стоянова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 25.02.2022 г. ас. д-р Гинко Георгиев е избран на академична длъжност Доцент
 • На 28.01.2022 г. д-р Златина Димитрова е избрана на академична длъжност Главен асистент
 • На 3.12.2021 г. гл.ас. д-р Даниела Марева е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 4.10.2021 г. доц. д-р Мария Нейчева е избрана на академична длъжност Професор
 • На 4.10.2021 г. гл.ас. д-р Милен Филипов е избран на академична длъжност Доцент
 • На 4.10.2021 г. д-р Вилияна Русева е избрана на академична длъжност Главен асистент
 • На 12.03.2021 г. д-р Даниела Зарева е избрана на академична длъжност Главен асистент
 • На 4.12.2020 г. гл. ас. д-р Ваня Христова Стаматова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 4.12.2020 г. гл. ас. д-р Боян Тодоров Георгиев е избран на академична длъжност Доцент
 • На 5.10.2020 г. гл. ас. д-р Митко Димитров Шошев е избран на академична длъжност Доцент
 • На 26.06.2020 г. гл. ас. д-р Дончо Стоянов Донев е избран на академична длъжност Доцент
 • На 1.10.2018 г. доц. д.н. Мария Нейкова Кънева е избрана на академична длъжност Професор
 • На 1.10.2018 г. доц. д-р Юлия Йоргова-Форд е избрана на академична длъжност Професор
 • На 1.10.2018 г. гл.ас. д-р Мила Иванова-Господинова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 1.10.2018 г. гл.ас. д-р Славка Димитрова-Симеонова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 1.10.2018 г. гл.ас. д-р Христо Павлов е избран на академична длъжност Доцент
 • На 1.10.2018 г. гл.ас. д-р Янислав Желев е избран на академична длъжност Доцент
 • На 25.04.2018 г. гл.ас. д-р Пламен Ангелов е избран на академична длъжност Доцент
 • На 09.03.2018 г. доц. д-р Йонка Балтаджиева е избрана на академична длъжност Професор
 • На 09.03.2018 г. гл.ас. д-р Зорница Ганева е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 09.03.2018 г. гл.ас. д-р Красимира Минева е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 31.01.2018 г. гл.ас. д-р Атанас Луизове избран на академична длъжност Доцент
 • На 31.01.2018 г. гл.ас. д-р Радостина Иванова-Мишинева е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 31.01.2018 г. гл.ас. д-р Красимир Коев е избран на академична длъжност Доцент
 • На 23.06.2017 г. доц. д-р Евелина Динева е избрана на академична длъжност Професор
 • На 23.06.2017 г. доц. д-р Мария Алексиева е избрана на академична длъжност Професор
 • На 23.06.2017 г. гл.ас д-р Димитър Минчев е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 25.11.2016 г. ас д-р Даниела Марева е избрана на академична длъжност Главен асистент
 • На 25.11.2016 г. гл.ас д-р Пенка Георгиева е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 25.11.2016 г. гл.ас д-р Диана Съботинова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 03.10.2016 г. доц. д-р Галина Куртева е избрана на академична длъжност Професор
 • На 24.06.2016 г. ас. д-р Атанас Димитров е избран на академична длъжност Главен асистент
 • На 27.05.2016 г. ас. д-р Анна Чолакова е избрана на академична длъжност Главен асистент
 • На 27.05.2016 г. ас. д-р Ваня Стаматова е избрана на академична длъжност Главен асистент
 • ​На 11.03.2016 г. доц. д-р Сава Димов е избран на академична длъжност Професор
 • На 29.01.2016 г. ас. д-р Милен Филипов е избран на академична длъжност Главен асистент
 • На 29.01.2016 г. доц. д-р Радостин Долчинков е избран на академична длъжност Професор
 • На 05.10.2015 г. гл.ас. д-р Юлия Йоргова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 22.05.2015 г. ас. д-р Христро Павлов е избран на академична длъжност Главен асистент
 • На 22.05.2015 г. гл.ас. д-р Гергана Николоа е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 30.01.2015 г. гл.ас. д-р Красимир Мутафов е избран на академична длъжност Доцент
 • На 17.01.2014 г. доц. д-р Милен Балтов е избран на академична длъжност Професор
 • На 17.01.2014 г. гл.ас. д-р Мария Нейкова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 29.03.2013 г. доц. д-р Силви Чернев е избран на академична длъжност Професор
 • На 11.01.2013 г. гл.ас. д-р Мария Нейчева е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 4.05.2012 г. доц. д-р Даниела Орозова е избрана на академична длъжност Професор
 • На 4.05.2012 г. доц. д-р Ангел Тошков е избран на академична длъжност Професор
 • На 4.05.2012 г. д-р Красимир Мутафов е избран на академична длъжност Главен асистент
 • На 27.01.2012 г. доц. д-р Лина Анастасова е избрана на академична длъжност Професор
 • На 27.01.2012 г. доц. д-р Николай Колев е избран на академична длъжност Професор
 • На 27.01.2012 г. д-р Камен Сейменлийски е избран на академична длъжност Доцент
 • На 27.01.2012 г. гл.ас. д-р Светла Маргаритова е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 28.10.2011 г. гл.ас. д-р Мария Желева е избрана на академична длъжност Доцент
 • На 29.04.2011 г. д-р Мария Нейкова Кънева е избрана на академична длъжност Главен асистент