Редакционна колегия

 • проф. д-р Петко Чобанов
 • проф. дпн Галя Христозова
 • проф. д-р Милен Балтов
 • проф. д-р Момяна Гунева
 • проф. д-р Васил Янков
 • проф. д-р Лина Анастасова
 • проф. д-р Силви Чернев
 • проф. д-р Димитър Юдов
 • проф. д-р Даниела Орозова
 • проф. д-р Евелина Динева
 • проф. д-р Мария Алексиева
 • проф. д-р Радостин Долчинков
 • проф. д-р Ангел Тошков
 • проф. д.н. Мария Нейкова
 • проф. д-р Мария Нейчева
 • доц. д-р Камен Сейменлийски
 • проф. д-р Йонка Балтаджиева


Редакционните колегии на конференциите, организирани от различните центрове, се оповестяват в сайта на БСУ в информацията за организиране и провеждане на конференцията.