Издания от научни конференции на БСУ

  • Международна научна конференция „Черно море – врата и много мостове“ - 2022

 

 

  • Научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието" - 2016

ТОМ 1, ТОМ 2