Издания от научни конференции на БСУ

 

 

 

 

  • Научна конференция с международно участие "Новата идея в образованието" - 2016

ТОМ 1, ТОМ 2