Условия за публикуване

Изисква се ръкописът да не е бил и да не бъде публикуван в друго издание, което авторите удостоверяват с декларация. Всички ръкописи се рецензират. Рецензентите се определят от редакционната колегия. Редакторите си запазват правото да редактират ръкописите, когато е нужно. Отговорност за съдържанието на отпечатаните в изданията от конференциите трудове носят авторите.
За преподавателите на трудов договор публикуването е безплатно. За всички останали има такса. 

Авторът следва да заплати по банков път такса за публикуване на доклада, оповестена в сайта на БСУ в информацията за организиране и провеждане на конференцията.  

Таксите следва да бъдат преведени по следната сметка:

  • Бургаски свободен университет
  • IBAN : BG50BUIN78551080025816
  • BIC : BUINBGSF
  • „Алианц Банк България” АД

В основанието за превода следва да се посочват:

  • трите имена на автора;
  • за конференция на БСУ

Авторът да уточни за кого ще бъде предназначена фактурата – за институция (име на институцията, булстат и МОЛ) или за частно лице  (трите имена и ЕГН).

Таксата може да се плати в лева и с карта ТУК!

Срокът за изпращане на публикациите се оповестява в сайта на БСУ.