Редакционен съвет

 • проф. д-р Момяна Гунева,
 • проф. д-р Силви Чернев,
 • проф. д-р Александър Воденичаров,
 • проф. д-р Веселин Цанков,
 • проф. д-р Поля Голева,
 • проф. дюн Маргарита Чинова,
 • проф. дюн Костадин Бобев,
 • проф. д-р Христина Балабанова – декан на ЮФ на УНСС,
 • проф. д-р Борис Велчев – член на Конституционния съд,
 • проф. дюн Владимир С. Комисаров – ръководител на Катедрата по наказателноправни науки на Юридическия факултет на МГУ;
 • Михаел Гайстлингер – професор по международно публично право в Юридическия факултет на Университет  Залцбург, Австрия,
 • проф. д-р Башким Рама, преподавател по Международни отношения и политически науки в Международния университет в Струга Република Македония и в Тиранския Университет Република Албания.