Редакционен съвет

 • проф. д.н. Веселин Цанков
 • проф. д.н. Мария Нейкова
 • проф. д-р Александър Драгиев
 • проф. д-р Ганета Минкова
 • проф. д-р Момяна Гунева
 • проф. д-р Силви Чернев
 • проф. д-р Тодор Тодоров
 • проф. д-р Христина Балабанова - УНСС
 • проф. д-р Борис Велчев - председател на Конституционния съд
 • проф. д-р Евгени Манев - УНИБИТ
 • проф. д.ю.н. Соня Кошичярова - Юридичeски факултeт на Трнавския унивeрситeт в Трнава, Рeпублика Словакия
 • Проф. д.ю.н. Диана Алексеева - ръководител на Департамента по международно и публично право на Юридическия факултет на Финансовия университет при Правителството на РФ - Москва
 • проф. д.ю.н Елена Багреева – Юридически факултет на Финансовия университет при Правителството на РФ - Москва
 • проф. Улрих Зибер - директор на Института „Макс Планк“ за чуждестранно и международно наказателно право във Фрайбург, Германия
 • проф. Михаел Гайстлингер – професор по международно публично право в Юридическия факултет на Университет Залцбург, Австрия
 • доц. д-р Светла Маргаритова
 • доц. д-р Красимир Коев
 • доц. д-р Радостина Иванова-Мишинева