Годишна научна сесия на БСУ

На 30.11.2023 г. от 10.00 часа, в зала 208 на БСУ  ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2023 г.

Ще бъдат представени проектите, по които БСУ е бил бенефициент по програмите Еразъм+, на Фонд „Научни изследвания“, билатерални програми, както и изпълнените вътрешноуниверситетски проекти.

По традиция ще бъдат представени и възможности за кандидатстване през 2024 г. по Фонд „Научни изследвания“, Програма „Образование“ 2021-2027 г., ПРЧР 2021-2027“, ПКИП 2021-2027, Програма „Еразъм+“ и др.

Ще бъде представени и публикациите по проектите - монографии, учебници, студии, статии.

ПРОГРАМА на Годишната научна сесия на БСУ 2023 г.