„Правата на човека в наказателното и наказателнопроцесуалното право.”

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научно-практическа конференция на тема:

Правата на човека в наказателното и наказателнопроцесуалното право. Практиката на ЕСПЧ.”

Програма

Конференцията ще се проведе в периода 12-13 юни 2015 г. в рамките на общоуниверситетската научна проява „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”.
В конференцията се очаква да вземат участие водещи учени и представители на държавата и правозащитни организации от страната и чужбина.
Материалите ще бъдат отпечатани в специален сборник. Изискванията за отпечатване  са оповестени на сайта на Университета.
Работните езици ще бъдат български, руски и английски.
Разходите по пътуването и престоя са за сметка на участниците. Таксата правоучастие е в размер на 90 лв.
Моля да съобщите до 15 февруари 2015 г. дали имате възможност да приемете нашата покана.
Текстът на доклада следва да бъде изпратен на адрес vpetrova@bfu.bg най-късно до 15 април 2015 г., за да може да се гарантира своевременното отпечатване на сборника.
Очакваме да се срещнем в Бургас.

Технически изисквания

Регистрация

Програма

Информация за хотели