Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

Бургаският свободен университет провежда ежегодно Национална конференция за студентско научно творчество, в която участие вземат студенти и докторанти от БСУ и останалите висши училища в страната. Конференцията се провежда всяка година през месец март и е в направленията:

 • Право и политика
 • Администрация и управление
 • Финанси и счетоводна отчетност
 • Маркетинг и мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика) 
 • Психология
 • Социални дейности 
 • Техники и технологии
 • Информатика
 • Възобновяеми енергийни източници

Регистрацията за участие

Студентите от БСУ преминават предварителна защита на рефератите на вътрешен кръг в рамките на центъра, като номинираните вземат участие в Националната конференция за студентско научно творчество. 

 

Информация за студентите от БСУ

Програма - вътрешен кръг в БСУ 16 март 2017 г - ЦИТН, ЦИУН, ЦХН, ЦЮН

Класиране на вътрешния кръг 16 март 2017 г

 

Информация за студентите от други висши училища

Програми на националния кръг на XVIII Конфренция за студентско научно творчество, 30 март 2017 г.

 

За контакти:

Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: snt@bfu.bg