Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие 2022 г.

Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие 2022 г.

На 12 април 2022 г. ще се проведе XXIII Конференция за студентско научно творчество с международно участие. Каним всички студенти и докторанти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат. Ще бъдат поканени и предварително селектирани ученически разработки.

Научните направления са:

 • Право и политика
 • Администрация и управление
 • Финанси и счетоводна отчетност
 • Маркетинг и мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
 • Психология
 • Педагогика
 • Техники и технологии
 • Информатика
 • Възобновяеми енергийни източници

 

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ

Програма направление: Докторанти
Програма направления: Право и политика, Психология, Педагогика, Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
Програма направления: Администрация и управление, Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения, Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници

Регистрация за участие
Информация за студентите и докторантите

 

За контакти:

Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: snt@bfu.bg