Международна научна конференция „Черно море – врата и много мостове“

Международна научна конференция

"Черно море – врата и много мостове"

Под патронажа на еврокомисаря по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичюс

10-11 юни 2022 г.

Бургаски свободен университет

Бургас, България

BFU Mobile

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема „Черно море – врата и много мостове“. Преди четири години Бургас беше избран, а БСУ домакинства най-високото събитие на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия - Европейския ден на морето 2018 г.

През 2022 г., в дните от 7 до 10 юни, БСУ ще бъде домакин на Генералната асамблея на най-големия проект за изследвания и иновации в Черно море, финансиран от Рамковата програма „Хоризонт 2020" - „Развитие на оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно море (DOORS)“. Непосредствено след официалната част и като първо съпътстващо събитие, Бургаският свободен университет има честта да проведе Международната научна конференция "Черно море – врата и много мостове". Тя ще се проведе на 10 и 11 юни 2022 г. и е посветена на икономическите, регулационни, технологични и обществени аспекти в развитието на морето и водните пространства.

Пленарен докладчик – ръководителя на най-големият проект за изследвания и иновации в Черно море „ДООРС“ д-р Адриан Станика.

 

Организационен комитет:

 • Председател: Проф. д-р Петко Чобанов
 • Зам.-председател: Проф. д-р Милен Балтов

Членове:

 • Проф. д-р Мария Алексиева
 • Проф. д.н. Мария Нейкова
 • Проф. д-р Радостин Долчинков
 • Проф. д-р Мария Нейчева
 • Доц. д-р Михаил Проданов
 • Доц. д-р Атанас Луизов
 • Доц. д-р Славка Димитрова
 • Доц. д-р Зорница Ганева
 • Доц. д-р Камен Сейменлийски

Научен съвет:

 • Проф. д-р Петко Чобанов
 • Проф. д-р Милен Балтов
 • Проф. д-р Мария Алексиева
 • Проф. д-р Радостин Долчинков
 • Проф. д.н. Мария Нейкова
 • Проф. д.п.н. Галя Христозова
 • Проф. д-р Мария Нейчева
 • Доц. д-р Михаил Проданов

Тематични направления:

 • Иновациите и инвестициите в Черноморския регион
 • Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие в Черно море
 • Развитието на туризма и маркетинговите решения в морските и речни територии
 • Решения в психологията, социалните дейности и педагогиката стимулирани от темите за водата, водните пространстрва и природосъобразното развитие
 • Правни и административни аспекти свързани с морските територии и регулации
 • Технически и транспортни решения свързани с водните пространства
 • Информационните технологии и използването на алтернативни източници при синьото развитие

Работни езици на конференцията: български, английски и руски.

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Технически изисквания

Регистрация

Важни срокове:

 • Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 15 май 2022 г.
 • Заплащане на такса (при ранно записване) – 10 май 2022 г.
 • Заплащане на такса – 25 май 2022 г.
 • Изпращане на доклада във вида за публикуване – 05 юни 2022 г.

Регистрация:

Регистрацията се извършва само чрез регистрационната форма ТУК! . При участие с доклад въвеждането на анотация на английски език е задължително изискване за успешна регистрация. Анотациите следва да бъдат с обем от 50 до 100 думи. Потвърждение за допускане за участие ще получите до една седмица след регистрацията, на посочения от Вас в регистрационната форма e-mail адрес.

Всички доклади следва да бъдат представени в Word формат, Times New Roman (10 пункта) с единично междуредие и да не надхвърлят 8 страници (5 000 думи). На първа страница се изписват авторът(ите), институцията и адресът на ел. поща. Изпращането на докладите и отправянето на въпроси свързани с Конференцията следва да се отправят на conf@bfu.bg . Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците, след приключването на Конференцията.

Конференцията ще се предхожда от кръгли маси за използването на европейските фондове през настоящия програмен период и от Асамблеята на най-големия проект за изследвания и иновации в Черно море финансиран от рамковата програма Хоризонт 2020 - „ДООРС“.

Начало на регистрацията на участниците в деня на събитието: 9:30 ч. на 10.6.2022 г.

Откриване на конференцията: 10:30 ч. на 10.6.2022 г.

Такси за правоучастие:

Таксата за правоучастие е 90 евро, а за всички участници от България е договорена специална такса за страната домакин от 90 лева, преведени по сметка на БСУ: IBAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция; Име на участника, институция. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението. Таксата за правоучастие може да платите и онлайн с банкова карта ТУК!

БСУ предлага и следните актуални отстъпки:

 • За заплащане на таксата (при ранно записване - преведена до 10 май 2022 г.) – 20% отстъпка от таксата;
 • За заплащане на такса (краен срок 25 май 2022 г.), за участие на допълнителен участник-съавтор на доклад – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните участници;

За заплащане на такса (краен срок 25 май 2022 г.), за включване на допълнителен доклад на участника – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните доклади.