Международна научна конференция „Мултидисциплинарни иновации за социални промени: Образователни трансформации и предприемачество”

Международна научна конференция „Мултидисциплинарни иновации за социални промени: Образователни трансформации и предприемачество”

Бургаският свободен университет поставя началото на нова Международна научна конференция „Мултидисциплинарни иновации за социални промени“ и в дните от 7 до 8 юни 2024 г., ще бъде домакин на първото издание със заглавие „Образователни трансформации и предприемачество».

 

Темата на новата поредица от конференции е зададена от проведената в периода октомври 2019 г. – април 2024 г. акция по КОСТ «Multidisciplinary Innovation for Social Change” и е продължение на постиженията на над 100 изследователи от 35 държави в тази насока. В основата е четириъгълникът на сътрудничеството между различни области на знанието, включително висшето образование, средното образование и обучение, научните изследвания и бизнеса, което води до създаване на нови продукти, услуги и практики с положителен ефект върху обществото.

 

Тематични направления:

 • Мултидиплинарни иновации и инвестиции за кръгова икономика и устойчиво развитие (само на англ. език)
 • Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия
 • Предизвикателства пред инфраструктурното и регионално развитие за социални промени (само на англ. език)
 • Развитие на туризма и маркетингови решения в контекста на социалните иновации и предприемачеството
 • Мултидисциплинарни иновации в психологията, социалните дейности и в педагогиката
 • Образователни трансформации и предприемачество посредством сътрудничество и обмен на знания
 • Критическо мислене и ерата на информационното общество (само на англ. език)
 • Инвестиции в човешки ресурси и социална икономика
 • Правни и административни аспекти за социални промени
 • Технически и транспортни решения, свързани с мултидисциплинарни иновации за социални промени
 • Информационни технологии използване на изкуствен интелект за социални иновации

Работни езици: български и английски

 

По време на конференцията ще бъде представена работата и резултатите от проекти по Фонд „Научни изследвания“ «Нагласи на българските предприемачи и мениджъри към продължаващото професионално обучение на човешкия ресурс в организацията» с ръководител проф. д-р Мария Нейчева и „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“, с ръководител директора на Института по философия и социология на БАН - проф. д.с.н. Румяна Стоилова.

Специално участие в конференцията ще вземат партньорите на БСУ от Гърция, Естония, Малайзия, Португалия, Република Южна Африка, Полша, Нидерландия, Колумбия, Великобритания, Словакия, Германия, Черна гора, Унгария, Хърватска и др.

 

Продължава традицията – корпоративно участие!

Поощряването на корпоративното участие следва традицията за пълноценно участие на представителите на бизнеса, администрацията и обществените организации в предишни конференции на БСУ. Тази година на мястото и във времето на Конференцията ще се срещнат хора с различни интереси от цяла Европа и от различни институции, което я прави платформа за споделяне на добри практики и контакти.

Какво включва корпоративното участие?

 • Поставяне на логото на компанията/организацията на всички печатни и електронни материали предхождащи, по време и като издания от Конференцията;
 • Право на пълноценно участие на до 3 представители на компанията/организацията;
 • Презентиране в избраната сесия и публикуване в сборника с абстракти по време на самата Конференция и в сборника с доклади и казуси след приключването й на 1 казус за осъществен или замислен проект или за дейността на компанията/организацията като цяло.

Ако сте ексклузивен корпоративен участник:

 • Вие сте само един – за разлика от корпоративните участници, които са неограничен брой, ексклузивният корпоративен участник ще е само един, неговото лого ще се постави на отделен ред със запис „ексклузивен корпоративен участник”, на всички печатни и електронни материали предхождащи, по време и като издания от Конференцията;
 • Право на пълноценно участие на до 5 представители на компанията/организацията;
 • Презентиране в някоя от сесиите и публикуване в сборника с абстракти по време на самата Конференция и в сборника с доклади след приключването й на до 3 казуса за осъществени или замислени проекти или за дейността на компанията/организацията като цяло.

 

Важни срокове:

 • Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 20 април 2024 г.
 • Заплащане на такса (при ранно записване) – 5 април 2024 г.
 • Заплащане на такса – 10 май 2024 г.
 • Изпращане на доклада във вида за публикуване – 20 май 2024 г.

 

Регистрация и изисквания за оформяне на докладите:

Регистрацията се извършва само чрез регистрационната форма на https://e-services.bfu.bg/conferences/register.php?id=15 . При участие с доклад въвеждането на анотация на английски език е задължително изискване за успешна регистрация.

Анотациите следва да бъдат с обем от 50 до 100 думи.

Потвърждение за допускане за участие ще получите до една седмица след регистрацията, на посочения от Вас в регистрационната форма e-mail адрес.

Всички доклади следва да бъдат представени в Word формат, Times New Roman (10 пункта) с единично междуредие и да не надхвърлят 8 страници (5 000 думи). На първа страница се изписват авторът(ите), институцията и адресът на ел. поща.

Изпращането на докладите и отправянето на въпроси свързани с Конференцията следва да се отправят на conf@bfu.bg .

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците, след приключването на Конференцията.

Конференцията ще се предхожда от редица съпътстващи събития.

 

БСУ предлага и следните актуални отстъпки:

 • За заплащане на таксата, при ранно записване (преведена до 5 април 2024 г.) – 20% отстъпка от таксата; 
 • За заплащане на такса (10 май 2024 г.), за участие на допълнителен участник-съавтор на доклад – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните участници; 
 • За заплащане на такса (10 май 2024 г.), за включване на допълнителен доклад на участника – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните доклади.

 

Регистрация – ТУК!

Начало на регистрацията на участниците в деня на събитието: 09.30 ч. на 07.06.2024 г.

Откриване на конференцията: 11.00 ч. на 07.06.2024 г.

 

Такси за правоучастие:

Таксата за правоучастие е 90 евро, а за всички участници от България е договорена специална такса за страната домакин от 90 лева, преведени по сметка на БСУ: IBAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция; Име на участника, институция.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.

Таксата за правоучастие може да се плати и онлайн с банкова карта ТУК!

Таксата за корпоративно участие е 695 лв., а таксата за ексклузивно корпоративно участие е 1 795 лв., преведени по сметка на БСУ:IBAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: (ексклузивно – ако е избрано) корпоративно участие в конференция; Име на участника, институция. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.

БСУ предлага и специална отстъпка от 20%, ако таксата за корпоративно (ексклузивно – ако е избрано)  участие се преведе до 30 април 2024 г.

 

За информация и регистрация за участие: www.bfu.bg

 

Организационен комитет:
Председател: проф. д-р Петко Чобанов
Зам.-председател: проф. д-р Милен Балтов

 

Членове:
проф. д-р Мария Алексиева
проф. д.н. Мария Нейкова
проф. д-р Радостин Долчинков
проф. д-р Мария Нейчева
доц. д-р Михаил Проданов
доц. д-р Атанас Луизов
доц. д-р Славка Димитрова

 

Научен съвет:
Проф. д-р Катри-Лиис Лепик, Университет на Талин
проф. д-р Милен Балтов, Бургаския сободен университет
проф. д-р Зурайда Мохд Сануси, Технологичен университет Мара, Куала Лумпур
проф. д-р Къймет Тунджа Джалъюрт, Тракийски университет Одрин
проф. д-р Мария Алексиева, Бургаския сободен университет
проф. д-р Александър Сидоркин, Институт по искуствен интелект в образованието на щата Калифорния
проф. д-р Радостин Долчинков, Бургаския сободен университет
проф. д.н. Мария Нейкова, Бургаския сободен университет
проф. д.п.н. Галя Христозова, Бургаския сободен университет
проф. д-р Мария Нейчева, Бургаския сободен университет
доц. д-р Михаил Проданов, Бургаския сободен университет