Международна научна конференция на тема „Синя икономика и синьо развитие“

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема „Синя икономика и синьо развитие“. Преди две години Бургас беше избран за Европейска морска столица на 2018 г., а БСУ да домакинства годишния форум на високо равнище посветен на Европейския ден на морето. Форумът е на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия и на Министерство на транспорта на България и е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Непосредствено след официалната част и като първо съпътстващо събитие, Бургаският свободен университет (БСУ) има честта да проведе Международната научна конференция "Синя икономика и синьо развитие". Тя ще се проведе на 1 и 2 юни 2018 г. и е посветена на икономическите, регулационни, технологични и обществени аспекти в развитието на морето и водните пространства.


Тематични направления:

 • Иновациите и инвестициите в синята икономика
 • Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие при синята икономика
 • Развитието на туризма в морските и речни територии
 • Темата за морето и аспектите на синьото развитие в обществените комуникации
 • Решения в психологията, социалните дейности и педагогиката стимулирани от темите за водата, водните пространстрва и природосъобразното развитие
 • Правни и административни аспекти свързани с морските територии и регулации
 • Технически и транспортни решения свързани с водните пространства
 • Информационните технологии и използването на алтернативни източници при синьото развитие

Работни езици: български, английски, френски и руски.


Важни срокове:

 • Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 20 май 2018 г.
 • Заплащане на такса при ранно записване – 30 април 2018 г.
 • Заплащане на такса при късно записване – 25 май 2018 г.
 • Изпращане на доклада във вида за публикуване – 28 май 2018 г.

Регистрация:
Регистрацията се извършва само чрез регистрационната форма на http://e-services.bfu.bg/conf . При участие с доклад регистрацията е успешна само ако прикачите анотация (в уърд фай). Анотациите следва да бъдат с обем от 50 до 100 думи. Потвърждение за допускане за участие ще получите до една седмица след регистрацията (на база на анотацията, при участие с доклад) на посочения от Вас в регистрационната форма e-mail адрес.
Всички доклади следва да бъдат представени във уърд Times New Roman (10 пункта) с единично междуредие и да не надхвърлят 8 страници (5 000 думи). На първа страница се изписват авторът(ите), институцията и адресът на ел. поща. Изпращането на докладите и отправянето на въпроси свързани с Конференцията следва да се отправят на conf@bfu.bg . Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците, след приключването на Конференцията.
Конференцията ще се предхожда от кръгла маса за използването на европейските фондове през следващия програмен период и последвана от Европейския морски фестивал, за които ще има допълнителна информация на страницата на ГД „Морско дело и рибарство“ на ЕК и на тази на БСУ.

Начало на регистрацията на участниците в деня на събитието: 
13.30 ч. на 1.6.2018 г.

Откриване на конференцията: 
15.00 ч. на 1.6.2018 г.

Програма

Такси за правоучастие:
Таксата за правоучастие е 90 евро, а за всички участници от България е договорена специална такса за страната домакин от 90 лева, преведени по сметка на БСУ:IBAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция; Име на участника, институция. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.

БСУ предлага и следните актуални отстъпки:

 • За заплащане на таксата, при ранно записване (преведена до 5 април 2018 г.) – 20% отстъпка от таксата;
 • За заплащане на такса (краен срок 15 май 2018 г.), за участие на допълнителен участник-съавтор на доклад – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните участници;
 • За заплащане на такса (краен срок 15 май 2018 г.), за включване на допълнителен доклад на участника – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните доклади.

Организационен комитет:

 • Председател: Проф. д-р Петко Чобанов
 • Зам.-председател: Проф. дпн Галя Христозова

Членове:

 • Проф. д-р Милен Балтов
 • Проф. д-р Евелина Динева
 • Проф. д-р Васил Янков
 • Проф. д-р Момяна Гунева
 • Проф. д-р Радостин Долчинков
 • Проф. д-р Мария Алексиева
 • Проф. д-р Силви Чернев
 • Проф. д-р Даниела Орозова
 • Доц. д-р Йонка Балтаджиева
 • Доц. д-р Мария Нейчева
 • Доц. д-р Камен Сейменлийски

Научен съвет:

 • Проф. д-р Петко Чобанов
 • Проф. дпн Галя Христозова
 • Проф. д-р Милен Балтов
 • Проф. д-р Евелина Динева
 • Проф. д-р Васил Янков
 • Проф. д-р Момяна Гунева
 • Проф. д-р Радостин Долчинков
 • Проф. д-р Силви Чернев
 • Проф. д-р Лина Анастасова
 • Проф. д-р Даниела Орозова
 • Проф. д-р Мария Алексиева
 • Доц. д-р Юлия Йоргова
 • Доц. д-р Мария Нейкова
 • Доц. д-р Йонка Балтаджиева
 • Доц. д-р Мария Нейчева