Международна научна конференция „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“

Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на Бургаския свободен университет

"Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията"

4-5 юни 2021 г.

Бургаски свободен университет

Бургас, България

BFU Mobile

Центърът по икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира Международна научна конференция „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“. Конференцията е по случай 30 години от създаването на БСУ, а съорганизатор на събитието е Центърът по информатика и технически науки към БСУ.

 

Тематични направления:

  • Иновации, интелигентна специализация и роботизация в отраслите
  • Общи управленски проблеми и стратегическо управление
  • Технологична свързаност, транспортни решения, микро и автономна мобилност
  • Предизвикателства на пазара и маркетинга
  • Дигитализация, платформена икономика и ИКТ сред приоритетните направления на ИСИС
  • Финансови инструменти, технологии и проблеми на счетоводната дейност
  • Кръгова икономика, споделена икономика и платформени работни отношения
  • Регионално развитие, регенеративна икономика и градски решения от типа „баухаус“
  • Мултидисциплинарните иновации и мястото на обществото към триадата бизнес-академия-власт (само на англ. език)
  • Синя икономика и възобновяема енергия от морски източници

Работни езици на конференцията: български и английски.

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

АБСТРАКТИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА

Информация за участниците

Регистрация

Заявките за участие в конференцията се изпращат електронно през съответната форма на линка на Конференцията на сайта на БСУ (Регистрация). Абстрактите (при участие с доклад или с казус) на английски език и докладите/ казусите, които са на български или на английски език се изпращат на sup@bfu.bg.

Потвърждение за участие ще получите до три дни след представяне на заявката на посочен от Вас и-мейл.

Абстрактите следва да бъдат с обем от 200 до 500 думи (1 страницa) и да отговарят (с изключение на различния обем) на посочените по-долу изисквания за оформяне на докладите/ казусите.

 

Технически изисквания

За контакти: sup@bfu.bg

 

* Изданието на „Съвременни управленски практики“ е регистрирано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД (ISSN номер 1313-8758 (print) и е достъпно паралелно в електронен вид в базата данни за Централна и източна Европа ceeol.com.