Специалност Психология - семинар за студенти

Към Лабораторията за психологически и социални изследвания започва семинар за студенти от сп. Психология на тема „Психоаналитичен подход към страданието на субекта – работа с текстове”. Водещ: доц.д-р Диана Циркова
Теоретичното формиране е част от формирането на консултативни и психотерапевтични умения. Задълбочената работа върху сложни текстове, посветени на психопатологията и клиниката на страдащия субект започва винаги в група, сред съмишленици, когато можем свободно да поставяме своите  въпроси и да правим връзки с други знания или с опита си.
Тези от вас, които искат да работят допълнително с тектовете, цитирани и обсъждани в курсовете по „Консултативна психология”, „Клинична психология”, „Медицинска психология”, „Аутизъм и поведенчески разстройства в детска възраст”, както и с нови текстове от същите области, могат да се включат в групата: „Психоаналитичен подход към страданието на субекта – работа с текстове”
Целта на сформираната група е да се създаде академично пространство за обмен на идеи, дискусия, за задълбочаване на знанията и формиране на интерес към клинична психологична практика в институционален формат. 
Групата ще провежда своите срещи веднъж месечно по следния график.

Дата  час     зала
26 март  18.00-20.00  401
16 април 18.00-20.00  401
14 май  18.00-20.00   401