НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЕТО"

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието"

12-14 юни 2015 г.

Бургаският свободен университет организира провеждането на научна конференция с международно участие.

Научни направления:

  • Икономика, финанси и инвестиции
  • Маркетинг и управление
  • Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология*
  • Психология, социални дейности и педагогика
  • Право и публична администрация
  • Техника и технологии
  • Информатика и компютърни науки

Работни езици на конференцията - български, английски и руски.

Организационен комитет:

Председател: проф. д-р Петко Чобанов
Зам.-председател: проф. д-р Милен Балтов

Членове:

проф. дпн Галя Христозова

доц. д-р Евелина Динева

проф. д-р Васил Янков
проф. д-р Момяна Гунева

доц. д-р Радостин Долчинков

доц. д-р Мария Алексиева

проф. д-р Силви Чернев

проф. д-р Лина Анастасова

проф. д-р Даниела Орозова

доц. д-р Йонка Балтаджиева

доц. д-р Камен Сейменлийски

проф. д-р Димитър Юдов

Научен съвет:
Проф. д-р Петко Чобанов

Проф. дпн Галя Христозова

Проф. д-р Милен Балтов

Проф. д-р Васил Янков

Проф. д-р Момяна Гунева

Проф. д-р Димитър Юдов
Проф. д-р Силви Чернев
Проф. д-р Лина Анастасова
Проф. д-р Даниела Орозова
Доц. дмн Иванка Стамова
Доц. д-р Евелина Динева

доц. д-р Радостин Долчинков

Доц. д-р Йонка Балтаджиева
Доц. д-р Сава Димов
 

Информация за участниците

Регистрация

Технически изисквания  

Информация за хотели 

За контакти:
8001 Бургас, ул. “Сан Стефано” № 62
Бургаски свободен университет, тел. 056/ 900 484
e-mail: conf2015@bfu.bg