Научна конференция с международно участие на тема „Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука”

Ръководството на Центъра за юриидически науки към  Бургаския свободен университет информира участниците на отложената  научна конференция с международно участие „Правовата държава – законодателство, правоприлагане и юридическа наука“, че тя ще се проведе на 20 и 21 ноември 2020 г. присъствено(освен ако не възникнат непредвидени обстоятелства).

Всички регистрирани до момента участници ще бъдат уведомени, а за тези, които са имали колебания поради ситуацията с извънредната епидемиологична обстановка, се предоставя възможност да се регистрират до 1 ноември.

Програмата на конференцията ще бъде публикувана на страницата на университета след изтичането на срока за изпращане на докладите.

 

Важни срокове:

  • Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 1 ноември 2020 г.
  • Заплащане на такса   – 10 ноември 2020 г.
  • Изпращане на доклада във вида за публикуване –  15 ноември 2020 г.

 

Регистрация

Регистрацията се извършва само чрез регистрационната форма на конференцията ТУК!

При участие с доклад регистрацията е успешна само, ако прикачите анотация. Анотациите следва да бъдат с обем от 50 до 100 думи, да бъдат на английски език и да включват на английски език заглавието на доклада, името/ната на автора/ите и организацията на автора/ите.

Всички доклади следва да бъдат представени в Word Times New Roman (10 пункта) с единично междуредие и да не надхвърлят 8 страници (5 000 думи). На първа страница се изписват авторът(ите), институцията и адресът на ел. поща. Всички технически изисквания можете да намерите на следния линк: https://www.bfu.bg/bg/nauchni-proyavi-konferentsii-i-seminari/iziskvaniya-za-oformyane-na-dokladite

Изпращането на докладите и отправянето на въпроси, свързани с Конференцията, следва да се отправят на lawconf@bfu.bg . Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците, след приключването на Конференцията.

 

Такса  за правоучастие:

Таксата за правоучастие е 90 лева, преведени по сметка на БСУ: IBAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция; име на участника, институция. При участие с повече от един доклад таксата за правоучастие за втория доклад е с 20 % по-ниска. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.