Научна конференция с международно участие на тема „Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука”

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет и Юридическият факултет на университета в Търнава, Словакия организират научна конференция с международно участие на тема "Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука", която ще се проведе в периода 15-16 май 2020 г.

В конференцията се очаква да вземат участие водещи учени и представители на държавния, частния и неправителствения сектори от страната и чужбина.

Тематични направления:

  • Публично право и сигурност
  • Частно право
  • Международно право и международни отношения

Работни езици: български, руски и английски.

Материалите ще бъдат отпечатани в специален сборник.

Такси за правоучастие:

Таксата за правоучастие е в размер на 90 лв.
При регистрация и ранно заплащане на такса (преведена до 15 април) – 70 лв.
Участие с допълнителен доклад – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните доклади.
Участие в съавторство – 20 % отстъпка от таксата за всеки от допълнителните участници.
Таксата включва кафе-паузи, официална вечеря за участниците и екземпляр от отпечатания сборник с материали.
Разходите по пътуването и престоя са за сметка на участниците. За придружаващите гости е предвидена допълнителна програма.

Моля да съобщите до 31 март 2020 г. дали имате възможност да приемете нашата покана. 

Регистрация за участие може да направите ТУК!  .

Текстът на доклада следва да бъде изпратен до 15 април 2020 г. на адрес: lawconf@bfu.bg

 

Технически изисквания за оформяне на докладите 

Информация за хотели 

Регистрация 

 

Сметка на БСУ: ІBAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, Основание: участие в конференция „Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука”, име на участника, институция.

Молим да уточните за кого ще бъде предназначена фактурата – за институция (име на институцията, Булстат и МОЛ), или за частно лице (трите имена и ЕГН).

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.