Научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА"

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА”, която ще се проведе в периода 10-11 май 2019 г. В рамките на конференцията ще бъдат обособени четири панела:

  1. Миграция и национална сигурност
  2. Миграция и политика на Европейския съюз
  3. Гражданскоправни и административни аспекти на миграцията
  4. Социално-икономически аспекти на миграцията

В конференцията се очаква да вземат участие водещи учени и представители на държавния, частния и неправителствения сектори от страната и чужбина.

Материалите ще бъдат отпечатани в специален сборник в памет на проф. Емилия Къндева- Спиридонова.

Работните езици ще бъдат български, руски и английски.

Разходите по пътуването и престоят са за сметка на участниците. Таксата правоучастие е в размер на 90 лв., а при ранна регистрация – до 15 април – 50 лв. Таксата включва кафе-паузи, официална вечеря за участниците и екземпляр от отпечатания сборник с материали. За придружаващите гости е предвидена допълнителна програма.

Регистрация за участие може да направите ТУК! .

Текстът на доклада следва да бъде изпратен на адрес: lawconf@bfu.bg най-късно до 15 април 2019г., за да може да се гарантира своевременното отпечатване на сборника.

 

ПРОГРАМА

Направление „Миграция и национална сигурност”

Направления „Миграция и политика на Европейския съюз“, „Социално-икономически аспекти на миграцията“ и „Гражданскоправни и административни аспекти на миграцията“

 

Технически изисквания за оформяне на докладите

Информация за хотели

Регистрация

 

Сметка на БСУ: BAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция „Проблеми на миграцията“; Име на участника, институция.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението. Съавторите на докладите заплащат такса в пълен размер.

Очакваме да се срещнем в Бургас.