Научни прояви, конференции и семинари

От: 12 април 2022

Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие 2022 г.

На 12 април 2022 г. ще се проведе XXIII Конференция за студентско научно творчество с международно участие на Бургаския свободен университет.

От: 25 ноември 2021

Уебинар Годишна научна сесия за НИД на БСУ

На 25.11.2021 г. ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2021 г.

От: 04 юни 2021 До: 05 юни 2021

Международна научна конференция „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“

Центърът за икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на БСУ „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“

От: 22 април 2021

Юбилейна конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

На 22 април 2021 г. ще се проведе XXII Конференция за студентско научно творчество с международно участие посветена на 30-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.

От: 24 ноември 2020

Уебинар Годишна научна сесия за НИД на БСУ

На 24.11.2020 г. от 13.00 часа в екипа на МС Тимс  ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2020 г.

От: 20 ноември 2020 До: 21 ноември 2020

Научна конференция с международно участие на тема „Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука”

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема "Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука".

От: 05 юни 2020

Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“.

От: 29 април 2020

XXI Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

На 29 април 2020 г. в БСУ ще се проведе под формата на уебинар XXI Конференция за студентско научно творчество с международно участие.

От: 19 ноември 2019

Годишна научна сесия за НИД на БСУ за 2019 г.

На 19.11.2019 г. от 14.00 часа в зала 207 ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2019 г.

От: 07 юни 2019 До: 08 юни 2019

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“

Центърът за икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира провеждането на юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“.