Научни прояви, конференции и семинари

От: 24 ноември 2020

Уебинар Годишна научна сесия за НИД на БСУ

На 24.11.2020 г. от 13.00 часа в екипа на МС Тимс  ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2020 г.

От: 20 ноември 2020 До: 21 ноември 2020

Научна конференция с международно участие на тема „Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука”

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема "Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука".

От: 05 юни 2020

Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“.

От: 29 април 2020

XXI Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

На 29 април 2020 г. в БСУ ще се проведе под формата на уебинар XXI Конференция за студентско научно творчество с международно участие.

От: 19 ноември 2019

Годишна научна сесия за НИД на БСУ за 2019 г.

На 19.11.2019 г. от 14.00 часа в зала 207 ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2019 г.

От: 07 юни 2019 До: 08 юни 2019

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“

Центърът за икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира провеждането на юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“.

От: 10 май 2019 До: 11 май 2019

Научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА"

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА”, която ще се проведе в периода 10-11 май 2019 г.

От: 28 март 2019 До: 11 април 2019

XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество

През месеците март и април 2019 г. ще се проведе XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество с международно участие.

От: 29 ноември 2018

Годишна научна сесия за НИД на БСУ

На 29.11.2018 г. от 13.00 часа в зала 208 ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2018 г.

От: 28 май 2018 До: 29 май 2018

Хакатон "Цифровият град и аз"

Събитието се организира в Бургаски свободен университет на 28-29 май 2018 година под патронажа на комисаря по цифровата икономика и цифровото общество г-жа Мария Габриел