Научни прояви, конференции и семинари

От: 12 юни 2015 До: 14 юни 2015

"Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието"

Конференцията се организира от Бургаския свободен университет в периода 12-14 юни 2015 година.

От: 12 юни 2015 До: 13 юни 2015

„Правата на човека в наказателното и наказателнопроцесуалното право.”

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научно-практическа конференция на тема: „Правата на човека в наказателното и наказателнопроцесуалното право. Практиката на ЕСПЧ.” Програма Конференцията ще се проведе в периода 12-13 юни 2015 г. в рамките на общоуниверситетската научна проява „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”. В…

Международна конференция в БСУ

Темата на форума: „Насърчаване на е-демокр@цията в България. Опитът на най-добрите“.

Информация за хотели в Бургас

Хотели в близост до конферентните зали на Бургаски свободен университет. Информация за хотелите, цени, местоположение и резервация в хотела.

Специалност Психология - семинар за студенти

Към Лабораторията за психологически и социални изследвания започва семинар за студенти от сп. Психология на тема „Психоаналитичен подход към страданието на субекта – работа с текстове”. Водещ: доц.д-р Диана Циркова Теоретичното формиране е част от формирането на консултативни и психотерапевтични умения. Задълбочената работа върху сложни текстове, посветени на психопатологията и…

Мусала Софт организира семинар MUFFIN@Uni на 4 декември 2014 г.

Проявата е продължение на инициативата на Мусала Софт за популяризиране на софтуерната индустрия в образованието. Ще бъдат представени възможностите за стаж и работа, които фирмата предоставя на студентите, и ще бъде проведено обучение под формата на интерактивна игра.

В БСУ се откри двудневна научно-практическа конференция на тема „Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето"

  Тематични направления •    Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование •    Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда •    Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища •    Усъвършенстване на системите за управление във висшите…

Национална научно-практическа конференция в БСУ

БУРГАСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ организира НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  НОВИТЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО БСУ, гр. Бургас, 28-29 ноември 2014 г.   Тематични направления: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара…

Среща на Microsoft със студентите на Бургаския свободен университет

Проявата се организира от студентите-партньори на Майкрософт и вече се реализира успешно в страни като Естония, Литва и Финландия.