В БСУ се откри двудневна научно-практическа конференция на тема „Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето"

В БСУ се откри двудневна научно-практическа конференция на тема „Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето

 Форумът е национален и в него взеха участие университетски преподаватели от: СУ „Св. Климент Охридски”; ПУ „Паисий Хилендарски” ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; СА „Д.А. Ценов”-Свищов, чуждестранни университети в Дагестан, Москва и др.
Тематични направления
•    Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование
•    Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда
•    Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища
•    Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища – работен семинар.
Конференцията започна своята работа на 28.11.2014 година от 14 часа в зала 207 и беше открита от Ректора на БСУ проф. дпн Галя Христозова.
 

DSC_7800.JPG
DSC_7809.JPG
DSC_7814.JPG
DSC_7819.JPG