VI Международна конференция ICGSM „Прилагане на стандартите за ESG за сигурни стратегически производства“

VI издание на Международната конференция по управление и стратегически решения (ICGSM)

"Прилагане на стандартите за ESG за сигурни стратегически производства "

8-10 юни 2023 г.

Бургаски свободен университет

Бургас, България

BFU Mobile

 

Институтът по счетоводни и инвестиционни изследвания (ИСИ) на най-големия университет в Югоизточна Азия - МАРА (Куала Лумпур, Малайзия) и Центърът за икономически и управленски науки (ЦИУН) към Бургаския свободен университет организират VI издание на Международната конференция по управление и стратегически решения (International Conference on Governance and Strategic management ICGSM). След провеждането на предходните издания на Международната конференция по управление и стратегически решения в Куала Лумпур, Манчестър, Сеул и Оксфорд, тази година Бургаският свободен университет (БСУ) отново има честта да бъде определен за домакин на събитието. Конференцията ще се проведе на 08-10 юни 2023 г. в БСУ, гр. Бургас, а темата на изданието ще бъде „Прилагане на стандартите за ESG за сигурни стратегически производства ".

Пленарни докладчици:

 • проф. д-р Джамалия Саид, Университет МАРА, Малайзия
 • д-р  Агус Йоко Прамоно, Зам.-председател на Одитния борд на Република Индонезия
 • проф. д-р Мохамад Мошрурул Молла - Международен университет Бангладеш
 • проф. д-р Милен Балтов, Ректор, Бургаски свободен университет

Председатели:

 • проф. д-р Мария Нейчева, Декан на ЦИУН, БСУ
 • проф. д-р Джамалия Саид, Директор на ИСИ, Университет МАРА, Малайзия

Членове:

 • проф. д-р Милен Балтов, Ректор, БСУ
 • проф. д-р Зурайда Мохд Сануси, Университет МАРА, Малайзия
 • проф. д-р Къймет Чълюрт, Тракийски университет, Одрин, Република Турция
 • проф. д-р Анварул Азим, Международен ислямски университет „Читагонг“, Бангладеш
 • проф. д-р Али Гюнеш, Университет „Медипол“, Анкара, Турция
 • проф. д-р Юлия Йоргова, БСУ
 • проф. д-р Галина  Куртева, БСУ
 • проф. д-р Сава Димов, БСУ
 • проф. д-р Лина Анастасова, БСУ
 • доц. д-р Атанас Луизов, Зам.-декан на ЦИУН, БСУ
 • доц. д-р Нор Балкиш Закария, ИСИ, Университет МАРА, Малайзия
 • доц д-р Судапорн Саумонг, Технологичен институт „Крал Монгут“, Лакрабанг, Кралство Тайланд
 • д-р  Агус Йоко Прамоно, Зам.-председател на Одитния борд на Република Индонезия
 • г-н Суорно, „Ибик Богор“, Индонезия
 • доц. д-р Арпад пап-Вари, Унгария
 • доц. д-р Сандра Байлоа, Политехнически институт на Бежа, Португалия
 • доц. д-р Диана Съботинова, БСУ
 • доц. д-р Гергана Николова, БСУ

Организационен секретариат:

 • доц. д-р Атанас Луизов, БСУ
 • доц. д-р Нор Балкиш Закария, ИСИ, Университет МАРА, Малайзия
 • доц. д-р Галина Стоянова, БСУ
 • гл. асистент д-р Виляна Русева, БСУ
 • Гергана Кирова, БСУ

Тематични направления:

 • Управленски стратегии и проблеми
 • Предизвикателства на съвременните пазари, маркетинга и продажбите- парадигми, проблеми и перспективи
 • Триъгълникът на знанието, социално предприемачество и социални лаборатории
 • Финансови инструменти, счетоводна отчетност и контрол
 • Иновации, инвестиции и човешки ресурси
 • ESG модели
 • Сигурност за стратегически инфраструктури и производства

Работен език на конференцията: английски.

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Технически изисквания

Регистрация

Регистрацията се извършва само чрез регистрационната форма на БСУ ТУК!

 

Важни срокове:

 • Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 15 май 2023 г.
 • Известяване на авторите за приети теми на доклади – до седмица след регистрирането им на посочения при регистрация e-mail адрес.
 • Заплащане на такса при ранно записване – 15 май 2023 г.
 • Заплащане на такса при късно записване – 25 май 2023 г.
 • Изпращане на доклада във вида за публикуване – 15 май 2023 г.

 

Указания за изпращане на анотации и доклади:

Анотациите (разширени абстракти от 200 до 400 думи) на български и на английски език се записват при регистрацията в платформата. Анотации могат да се изпращат в Word формат и на електронната поща на конференцията conf@bfu.bg .

Всички доклади следва да бъдат представени в Word формат, Times New Roman (10 пункта) с единично междуредие и да не надхвърлят 8 страници (5 000 думи). На първа страница се изписват заглавието, авторът(ите), институцията и адресът на ел. поща на български и на английски език. Докладите и въпроси, свързани с Конференцията, следва да се отправят на conf@bfu.bg . Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците, след приключването на Конференцията.

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник с ISBN номер и изпратени на участниците, след приключването на Конференцията.

Предвидена е възможност избрани доклади, след процес на рецензиране, да бъдат публикувани в индексирани издания (в базата на Scopus или Web of Science).  Публикуването на избраните доклади ще бъде възможно след внасяне на допълнителна такса.

 

Конференцията ще се предхожда от научен форум за докторанти и постдокторанти на 08.06.2023 г, с начало на регистрацията в деня на събитието от 9.30 ч. и откриване в 13.30 ч.

Официална церемония по откриване на конференцията и пленарна сесия от 9.30 ч. на 09.06.2023 г.

 

Такси за правоучастие:

 • редовна такса: 175 лева
 • за докторанти: 90 лева

преведени по сметка на БСУ:

IBAN: BG50BUIN78551080025816, BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България АД, БСУ, основание: участие в конференция ICGSM; Име на участника, институция. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.

Таксата за правоучастие може да платите и онлайн с банкова карта ТУК!

БСУ предлага и следните актуални отстъпки:

 • За заплащане на таксата, при ранно записване (преведена до 15 май 2023 г.) – 20% отстъпка от таксата;
 • За заплащане на такса (краен срок 25 май 2023 г.), за участие на допълнителен участник-съавтор на доклад – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните участници;
 • За заплащане на такса (краен срок 25 май 2023 г.), за включване на допълнителен доклад на участника – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните доклади.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI Международна  ICGSM „Прилагане на стандартите за ESG за сигурни стратегически производства" се провежда с финансовата подкрепа на ФНИ, договор за съфинансиране № КП06МНФ/36
Фонд „Научни изследвания“ не носи отговорност за съдържанието на докладите, представени на научния форум, както и за съдържанието на рекламните и други материали за него

FNI