Втора международна научно-приложна конференция „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“

Втора международна научно-приложна конференция „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет и Фондация „Общество и сигурност“ организират втората международна научно-приложна конференция, на тема: „МВР 2030: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПОЛИТИКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ“.

Панели на конференцията:

1. Състояние на сектор „сигурност” и възможни реформи в променената среда за сигурност.
2. МВР и гражданите: линии на взаимодействие
3. МВР: добро управление в услуга на обществото

 

Организационен комитет:

Илия Кузманов – Председател на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
Евгени Крумов – Заместник-председател на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
Дора Райчинова – Заместник-председател на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
Радостина Якимова – Директор на Фондация „Общество и сигурност“
Проф. д.н. Мария Нейкова – декан на Център по юридически науки, Бургаски свободен университет
Доц. д-р Славка Димитрова – зам.-декан на Център по юридически науки, Бургаски свободен университет
Доц. д-р Христо Павлов – Център по юридически науки в БСУ и – член на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“
Доц. Ясен Цветков – член на Настоятелство на Фондация „Общество и сигурност“

 

Срокове и провеждане на конференцията:

Крайна дата за набиране на заявки за участие – 10 октомври 2022г.

 

Конференцията ще се проведе на 08 ноември 2022 г. в сградата на Бургаския свободен университет - гр. Бургас, 8001, бул. “Сан Стефано“ 62.

Изпращане на доклада във вида за публикуване – 11 ноември 2022 г.

Заявка за участие в конференцията:  https://forms.office.com/r/BPhArm9yaT

Подробна информация: https://conference2030.ssf-bg.eu/

Представените доклади ще бъдат отпечатани в специален сборник, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

Програма на конференцията

 

2.Покана_.jpg