XIX Конференция за студентско научно творчество с международно участие

През месец април 2018 г. ще се проведе XIX Конференция за студентско научно творчество с международно участие. Каним всички студенти и докторанти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат.
Научните направления са:

 • Право и политика
 • Администрация и управление
 • Финанси и счетоводна отчетност
 • Маркетинг и мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика) 
 • Психология
 • Социални дейности 
 • Техники и технологии
 • Информатика
 • Възобновяеми енергийни източници

Регистрация за участие
Студентите и докторантите от БСУ преминават предварителна защита на рефератите на вътрешен кръг в рамките на центъра, като номинираните вземат участие в Националната конференция за студентско научно творчество.


Информация за студентите и докторантите от БСУ
Информация за студентите и докторантите от други висши училища

За контакти:
Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: snt@bfu.bg