XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество

През месеците март и април 2019 г. ще се проведе XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество с международно участие. Каним всички студенти и докторанти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат.

Научните направления са:

 • Право и политика
 • Администрация и управление
 • Финанси и счетоводна отчетност
 • Маркетинг и мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
 • Психология
 • Социални дейности
 • Техники и технологии
 • Информатика
 • Възобновяеми енергийни източници

Регистрация за участие

Студентите и докторантите от БСУ преминават предварителна защита на рефератите на вътрешен кръг в рамките на центъра, като номинираните вземат участие в Националната конференция за студентско научно творчество.

Програми за вътрешен кръг в БСУ 28 март 2019 г. - ЦИТН, ЦИУН, ЦХН, ЦЮН

Класиране - вътрешен кръг в БСУ

 

Програми на националния кръг на XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество, 11 април 2019 г.

Програма за Направления: Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения, Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници

Програма за Направления: Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика), Психология, Социални дейности, Право и политика, Администрация и управление

Класиране в националния кръг на Студентско научно творчество в БСУ – 11 април 2019 г.

 

Информация за студентите и докторантите от БСУ

Информация за студентите и докторантите от други висши училища

 

За контакти:

Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: snt@bfu.bg