XXI Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

На 29 април 2020 г. ще се проведе под формата на уебинар XXI Конференция за студентско научно творчество с международно участие. Каним всички студенти и докторанти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат. Ще бъдат поканени и предварително селектирани ученически разработки.

Научните направления са:

 • Право и политика
 • Администрация и управление
 • Финанси и счетоводна отчетност
 • Маркетинг и мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
 • Психология
 • Педагогика
 • Техники и технологии
 • Информатика
 • Възобновяеми енергийни източници

 

Регистрация за участие

Информация за студентите и докторантите

Технически инструкции за работа в уебинара

XXI Конференция „Студентско научно творчество“ ще се проведе под формата на уебинар с видео конферентни срещи с участниците използвайки продукта Microsoft Teams част от пакета с облачни услуги Microsoft Office 365. Безплатен достъп до тези услуги имат потребители с регистриран Microsoft акаунт. Студентите, учениците и преподавателите в българските училища, висши училища и научни организации имат такива акаунти и ги използват при дистанционното обучение с продуктите на компанията Microsoft.

Всеки един участник получи на електронната си поща съобщение от адрес на Microsoft Teams:
а) Ако имате регистриран Microsoft акаунт, на получения линк за вход влезте с този акаунт;
б) Ако нямате Microsoft акаунт, на посочения линк посочете, че нямате и системата ще Ви насочи как съвсем бързо да си направите такъв и да го ползвате за уебинара.

На 29 април това ще бъде Вашия вход за активно участие като слушател и презентатор в уебинара.

Студентите и докторантите от БСУ също получиха тази покана, но на електронната си поща създадена от БСУ. В нея те влизат през Интернет браузер на адрес: http://www.outlook.com, използвайки за потребител: [факултетен номер]@students.bfu.bg и парола предоставена им в електронните услуги на БСУ.

В платформата Microsoft Teams, в която ще се проведе конференцията има направен екип наречен „Студентски научно творчество“ съдържащ пет канала, както следва:

 • Хуманитарни –за направления Педагогика и Психология
 • Икономически и управленски – за направления Администрация и управление, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения и Финанси и счетоводна отчетност
 • Информатика и технически – за направления Възобновяеми енергийни източници, Информатика и Техники и технологии
 • Юридически – за направление Право и политика
 • Докторанти – от всички направления

В тях Вие като участниците ще представите своя доклад чрез споделяне на екрана и показване на презентация във рамките на времевия интервал програмата на конференцията. Във всеки канал ще е публикувана програма с последователността на представяне на студентите и докторантите. Каналите ще имат модератори, които ще предоставят на всеки регистриран участник възможност за представяне.

Колегите преподаватели които са научни ръководители на студентите и докторантите участващи в конференцията, също се включват през Microsoft Teams, достъпен в интернет на адрес: http://teams.microsoft.com, влизайки в публичния екип „Студентски научно творчество“ и включвайки се във видео конферентните връзки по канали за съответните центрове.

Програми: ДокторантиИкономически и управленскиИнформатика и техническиХуманитарниЮридически

За контакти:
Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: snt@bfu.bg