XXI Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

През месец април 2020 г. ще се проведе XXI Конференция за студентско научно творчество с международно участие. Каним всички студенти и докторанти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат. Ще бъдат поканени и предварително селектирани ученически разработки.

Научните направления са:

 • Право и политика
 • Администрация и управление
 • Финанси и счетоводна отчетност
 • Маркетинг и мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
 • Психология
 • Педагогика
 • Техники и технологии
 • Информатика
 • Възобновяеми енергийни източници

 

Регистрация за участие

Информация за студентите и докторантите

 

За контакти:

Бургаски свободен университет

Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001

e-mail: snt@bfu.bg