XXIV Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

На 20 април 2023 г. в БСУ ще се проведе XXIV Конференция за студентско научно творчество с международно участие.
Каним всички студенти и докторанти с научни интереси, амбиции и  изследователски резултати в различни научни области, да се включат.
Ще бъдат поканени и предварително селектирани ученически разработки.

Научните направления са:

 • Право и политика
 • Администрация и управление
 • Финанси и счетоводна отчетност
 • Маркетинг и мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Кръгова икономика
 • Иновации и предприемачество
 • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
 • Психология
 • Педагогика
 • Техники и технологии
 • Информатика
 • Възобновяеми енергийни източници

 

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ

 

Програма направление: Докторанти
Програма направления: Право и политика, Психология, Педагогика, Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
Програма направления: Администрация и управление, Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения, Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници

 

Регистрация за участие
Информация за студентите и докторантите

 

За контакти:

Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
e-mail: snt@bfu.bg