"Новата идея в образованието"

Бургаският свободен университет организира юбилейна научна конференция с международно участие.

"Новата идея в образованието"


20-21 септември 2016 г.

 

 

Научни направления:

 • Икономика, финанси и инвестиции - Програма
 • Маркетинг и мениджмънт - Програма
 • Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология - Програма
 • Психология, социални дейности и педагогика - Програма
 • Право и публична администрация - Програма
 • Техника и технологии - Програма
 • Информатика и компютърни науки - Програма

Работни езици на конференцията:

 • български 
 • английски 
 • руски

 

Информация за участниците


Важни срокове:

 • Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 5 септември 2016 г. 
 • Заплащане на такса при ранно записване – 15 август 2016 г.
 • Заплащане на такса при късно записване – 10 септември 2016 г.
 • Изпращане на доклада във вида за публикуване – 15 септември 2016 г.

Регистрация   http://e-services.bfu.bg/conf/ (включваща и анотация) за участие в конференцията и предаването на самите доклади се прави само електронно, през съответната форма на линка на Конференцията, изнесен на страница на Университета (Регистрация http://e-services.bfu.bg/conf/)

Потвърждение за допускане за участие ще получите до една седмица след регистрацията (на база на анотацията, при участие с доклад) на посочения от Вас в регистрационната форма e-mail адрес. Анотациите следва да бъдат с обем от 50 до 100 думи (пет машинописни реда) и да отговарят на посочените по-долу изисквания за оформяне на докладите.Докладите и представяните казуси на проекти и фирми/организации следва да се изпратят на conf@bfu.bg ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците, след приключването на Конференцията.


Такси за правоучастие:

Таксата за правоучастие е 90 лв. (90 евро за чуждестранен участник), преведени по сметка на БСУ: BAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция Новата идея; Име на участника, институция. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението. Съавторите на докладите заплащат такса в пълен размер.
БСУ предлага и следните актуални отстъпки:

 • За заплащане на такса, за включване на допълнителен доклад на участника – по 25 лв. (25 евро) за всеки от допълнителните доклади.

Регистрация 

Изисквания за оформяне на докладите

Информация за хотели

 

Организационен комитет:

Председател:

 • проф. д-р Петко Чобанов

Зам.-председател:

 • проф. дпн Галя Христозова

Членове: 

 • Проф. д-р Милен Балтов
 • Доц. д-р Евелина Динева
 • Проф. д-р Васил Янков
 • Проф. д-р Момяна Гунева
 • Проф. д-р Радостин Долчинков
 • Доц. д-р Мария Алексиева
 • Проф. д-р Силви Чернев
 • Проф. д-р Лина Анастасова
 • Проф. д-р Даниела Орозова
 • Доц. д-р Йонка Балтаджиева
 • Доц. д-р Мария Нейчева
 • Доц. д-р Камен Сейменлийски
 • Проф. д-р Димитър Юдов

 

Научен съвет:

 • Проф. д-р Петко Чобанов
 • Проф. дпн Галя Христозова
 • Проф. д-р Милен Балтов
 • Проф. д-р Васил Янков
 • Проф. д-р Момяна Гунева
 • Проф. д-р Радостин Долчинков
 • Проф. д-р Сава Димов
 • Проф. д-р Димитър Юдов
 • Проф. д-р Силви Чернев