6-годишна акредитация получи Бургаският свободен университет

Заслужено висока оценка получи Бургаският свободен университет от Националната агенция по оценяване и акредитация. Тя се присъжда за високото качество на учебния процес, за постиженията на преподавателите и студентите в научноизследователската дейност, за активните и ползотворни международни контакти на висшето училище.

6 години е максималният срок за акредитация, регламениран от Закона за висшето образование.

Това е високо признание за университета, за преподавателската работа на академичния състав, за обучението на студентите. Заедно с Международния сертификат по качество ISO 9001:2000, който БСУ има от 2005 г., получаването на институционална акредитация е поредното доказателство за просперитета на младото висше училище. Това е висока оценка и заслужена награда за 15-годишния юбилей на БСУ.

Академичното ръководство поздравява всички преподаватели и студенти по повод получаването на институционална акредитация!

ДА НИ Е ЧЕСТИТА!!!