Акад. Иван Попчев е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“

Акад. Иван Попчев е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“

В навечерието на 24 май президентът на Република България Румен Радев удостои акад. Иван Попчев с  орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие. Високото държавно отличие се връчва за особено значимите заслуги на акад. Попчев за развитието на математическата наука и информатиката.

Акад. Иван Попчев е член на Настоятелството на БСУ от 2006 година. Носител е  на почетното звание “Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет”. Най-високото академично отличие е присъдено на акад. Попчев от Академичния съвет за изключителни постижения в областта на теорията на управлението и информатиката и за издигане авторитета на БСУ. 

Той е един от създателите на специалност “Информатика” в Центъра по информатика и технически на БСУ и член на академичния състав на Бургаския свободен университет от основаването до днес.

Работи в областта на теорията на вземането на решения, информатика и информационни технологии, теория на управлението, анализ и управление на риска, математическо моделиране и приложения в икономиката и технологиите.
Член е на 7 международни  и чуждестранни научни организации и академии, има повече от 140 участия в организационни и програмни комитети на конгреси и конференции. Той е автор на над 300 научни труда, в т.ч. повече от 30 учебника на български и английски език. 

Академичното ръководство на БСУ поздравява акад. Иван Попчев за високото държавно отличие и изказва дълбока признателност и уважение към неговия труд и високи научни постижения.

 

акад. Попчев орден_.jpg