Акредитиране на нова специалност от електротехниката

В периода 21-23 ноември 2012 г., на посещение в БургаскияElektrotehnika свободен университет беше Експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация. Целта на посещението е да се оцени откриването на ново професионално направление в БСУ – Електротехника, автоматика и електроника.

Изцяло новото направление и съответно специалността, с която ще стартира БСУ „Електроснабдяване и електрообзавеждане” ще отваря пред завършващите възможности за проектантска и експлоатационна дейност като: енергетици, специалисти по енергийна ефективност, корабни ел.механици, производство и пласмент на електрическа енергия. Тя ще се предложи за бакалавърска и магистърска степен, с перспектива за реализация на кадрите и в морския транспорт.