Айкидо - нов спорт в БСУ

AIKIDOБургаският свободен университет откри нова спортна секция – Айкидо. Айкидото е едно от най- изтънчените, трудни, но и достъпни бойни изкуства. Айкидо клуб „Феникс” Бургас стана партньор на БСУ в развиването на млади и успешни личности със стартирането през този семетър на занимания по айкидо.

График на заниманията за студентите от БСУ може да намерите тук!