Баба Марта подрани в БСУ

Весела детска глъч изпълни атриумa на Бургаския свободен университет. Деца от ОУ „Братя Миладинови”, гр.Бургас, изнесоха специално подготвена програма - с танци и песни, посветени на Баба Марта.

  Представлението аплодираха ректорът на БСУ проф.д-р Петко Чобанов, преподаватели и студенти. Университетът бе символично "закичен” с впечатляваща мартеница във формата на щъркел. Допълнителен колорит внесоха и костюмите на малките ученици, решени  в червено и бяло, в унисон с настъпващия празник.

В края на своята програма малчуганите извиха Дунавско хоро, подкрепяни от своите преподавателки, част от които завършили образованието си в Бургаския свободен университет.

 Проф. д-р П. Чобанов благодари на малките участници и им напомни, че БСУ ги очаква отново като свои студенти.

 

Катерина Тодорова

I курс ВО