Българин e сред визионерите на ЕК за океаните и моретата

Българин e сред визионерите на ЕК за океаните и моретата

В края на месец октомври 2019 г. Европейската комисия обяви имената на членовете на новосформираните бордове и асамблеи в петте области за формулиране на иновационни и изследователски мисии на бъдещето. Зам.-ректорът на Бургаския свободен университет проф. д-р Милен Балтов е единственият българин в мисията за „Здрави океани, морета, крайбрежни и вътрешни води“. Доц. д-р Лъчезар Христов от БАН e в мисията за „Здраве на почвата и храните“, а г-н Стоян Боев от Интерконсулт ООД- в мисията за „Климатично-неутрални и интелигентни градове“.
Частично вдъхновени от мисията за изпращане на човек на луната, европейските научноизследователски и иновационни мисии ще имат за цел да предоставят решения на някои от най-големите предизвикателства пред нашия свят. След 2021 г. те ще се финансират от рамковата програма „Хоризонт Европа“. В края на мандата на еврокомисар Моедаш бяха избрани пет области на мисии: „Адаптиране към изменението на климата, включително социалната трансформация“; „Рак“; „Здрави океани, морета, крайбрежни и вътрешни води“; „Климатично-неутрални и интелигентни градове“ и „Здраве на почвата и храните“.
Мисията за „Здрави океани, морета, крайбрежни и вътрешни води“ е ръководена от бившия генерален директор на Световната търговска организация и еврокомисар Паскал Лами. Членовете на борда и на асамблеята за тази мисия, сред които е проф. Балтов, са общо 41 от 21 държави и от тях ще се очакват визионерски идеи, с които ще насочват както стратегическите решения на избрания еврокомисар за иновациите и младежта г-жа Мария Габриел, така и оперативното определяне на приоритетните теми, които да се финансират от рамковата програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г.

 

HealthyOceans.JPG