Bидеовръзка в БСУ с Европейския център за ядрени изследвания CERN в Женева

Bидеовръзка в БСУ с Европейския център за ядрени изследвания CERN в Женева

На 26.03.2015 г. в зала ИЗТОК на Бургаския свободен университет в реално време се осъществи видеовръзка с Европейския център за ядрени изследвания CERN  в Женева.

На събитието присъстваха студенти от БСУ и ученици от бургаските училища.
Първоначално за CERN разказаха инж. Мариана Терзиева и инж. Недка Шопова от ПГЕЕ „К. Фотинов”. Зорница Захариева с част от екипа си представи програмата за предстоящия пуск на Големия адронен колайдер и експериментите, които ще се провеждат с него. Колайдерът се намира в Европейския център за ядрени изследвания CERN в Женева и стъпва на териториите на Швейцария и Франция.

Освен научно-изследователските програми бяха обсъдени и стажантските програми в, които могат да участват наши студенти.
От страна на БСУ дискусията се водеше от Г- жа Милена Георгиева – докторант в БСУ.

CERN е основан на 29.09.1954 г., а България е пълноправен член от 1999 г. Български учени активно работят в изследователските програми на центъра. На 30.04.1993 г. там се ражда и световната мрежа Internet, без която съществуването на съвременния свят е немислимо. В CERN се работи и по създаването на технологии за използване на нетрадиционни възобновяеми енергийни източници за съвременната енергетика.

cern_02.jpg
CERN DSC_8719.JPG