Бизнес симулация „Влез в брокерския филм” в БСУ

Бизнес симулация „Влез в брокерския филм” в БСУ

На 05.04.2023г. в Бургаски свободен университет се проведе бизнес симулация под формата на бордова игра „Влез в брокерския филм”, режисирана от топ консултанти и мениджъри от Агенцията за недвижими имоти Адрес – Бургас. Събитието бе организирано от Центъра по икономически и управленски науки. Участници в играта бяха студенти от БСУ, ученици от специалност „Брокер недвижими имоти” от Професионална гимназия за архитектура, строителство и геодезия – Бургас и абитуриенти от Търговска гимназия – Бургас.

В продължение на три часа екипите, участващите в бизнес симулацията преживяха „филма“, в който влиза един консултант на недвижими имоти, когато реализира сделка. Беше различно обучение и емоционално преживяване. 
След приключване на събитието, Любослав Руфев, студент в магистърската програма „Бизнес с недвижими имоти” на Центъра по икономически и управленски науки сподели: ”Като млад човек намирам за особено интересно и полезно участието ни в ролеви игри, които позволиха да влезем в ролята на истински брокери. Този практически подход съм наблюдавал по време на следването ми по икономика във Франция в университета Кот д’Азюр. Различието в обучението там бе предоставянето на възможността студентите да се подготвят и влизат на мястото на лектора. В този смисъл намирам за особено полезен демонстрирания интерактивен подход в Бургаския свободен университет. Важно е да се подчертае и привличането на ученици при тези ролеви игри, с което университетът протяга ръка към подрастващите, “събужда“ техния професионален интерес и по този начин се превръща в свързващо звено между образованието и бизнеса.”

3.png
4.jpg
5.jpg
2.png