Благодарност за благороден жест на преподавател от БСУ

Благодарност за благороден жест на преподавател от БСУ

„Бих искал да изкажа искрената си благодарност и признателност към г-жа Стефка Милева, преподавател по български език в БСУ.  Благодарение на нейния безкористен жест ми беше върнат намереният от нея портфейл с наличната сума, събирана от мен като пенсионер дълго време. Нейната благородна постъпка ме прави щастлив да вярвам, че в нашия съвременен свят все още има отговорни и честни хора, които възпитават младото поколение в духа на тези ценности“ - пише в благодарствено писмо до Ректора на БСУ Бончо Керчев Георгиев от Бургас.

Ръководството на БСУ поздравява Стефка Милева за благородния жест и показан висок морал, доказващ, че  Бургаският свободен университет е институция, утвърждаваща активното гражданско общество у нас.