БНР Бургас за първите места на БСУ в рейтинга

Рейтингова система - БСУСъс становище за предаването „На чаша кафе” на Българско национално радио – Бургас, Зам.-ректорът на Бургаски свободен университет проф. д-р Милен Балтов, даде допълнителна светлина за резултатите от последното издание на Рейтинговата система за висшите училища в Р. България. След констатациите на Ваня Стоянова от БНР, че в отделните професионални направления, БСУ е на едно от първите три места по групите критерии „Учебен процес” и „Учебна среда”, проф. Балтов уточни, че ако се заложат абсолютно всички критерии с еднакви тегла (стандартизирана класация), тогава резултатите се различават и почти винаги водещ се оказва Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

В качеството си на експерт (член на консултативния съвет по проекта за рейтингова система) проф. Балтов, подчерта, че за кандидатстудентите са важни не резултатите от стандартизираната и безлична пресявка, а именно възможността по избрани съзнателно от тях критерии – именно тези от групите  „Учебен процес” и „Учебна среда”, да направят своите собствени класации на висшите училища.

Чуйте пълния запис