БСУ домакин на форум за дигиталните неравенства

БСУ домакин на форум за дигиталните неравенства

На 24 април в Бургаския свободен университет се проведе конференция на тема „Дигитални неравенства“, организирана съвместно от екип на ИФС-БАН и БСУ. В рамките на събитието членове на екипа по проект „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“, финансиран от Фонд научни изследвания – 2021 -2024г. с ръководител професор Румяна Стоилова, представиха изследователски резултати от първия проектен етап.
С презентации от страна на БСУ се включиха зам.-ректорът проф. д-р Мария Алексиева и доц. д-р Златина Димитрова. Специални гости на конференцията бяха проф. д-р Милен Балтов, ректор на БСУ и проф. д-р Димитриус Петропулос от Университета на Пелопонес в Гърция. Г-жа Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет в България представи темата „Политики и мерки за смекчаване на дигиталните неравенства“.
В дискусията след презентациите се включиха професионални експерти от областта на ИКТ, представители на академичните среди, бизнеса и образованието от Бургас и региона. Направените презентации и последвалата дискусия позволиха да се направи мост между първия и втория етап на проекта, който екипът на ИФС-БАН изпълнява, както и да се начертаят изследователски стратегии за преминаване от личностните и групови различия и неравенства към изследване на връзките между различните населени места и възможностите за намаляването на регионалните неравенства във времето на дигитална трансформация.