БСУ домакин на трудова борса по проект "Академия за личен успех"

БСУ домакин на трудова борса по проект

Бургаският свободен университет бе домакин на екипа на сдружение „Нов път“ по проект „Академия за личен успех“. Дейностите по проекта на територията на Бургас се изпълнява в партньорство със Сдружение „ Верният настойник“, Дирекция „ Бюро по труда „ гр. Бургас и Бургаски Свободен Университет и е финансиран от Тръст за социална алтернатива гр. София.

В рамите на партньорството се проведе мотивационно обучение на тема „Как да си намеря работа“, с ментор доц. д-р Виляна Русева, а финалното събитие, трудова борса, бе открито от ректорът на Бургаски свободен университет, заместник – кметът на Община Бургас, г-н Михаил Ненов и заместник - изпълнителният директор на Агенция по заетостта г-жа Милена Георгиева и Жельо Желев - председател на УС на сдружение " Верният настойник".

Целта бе да се създадат възможности за преодоляване на безработицата и високата степен на изключване на уязвими групи от хора от пазара на труда чрез срещи на безработни лица на пазара на труда с работодатели от района.

В трудовата борса взеха участие около 200 безработни или лица желаещи временна заетост и над 30 фирми търсещи работна сила в района - Лидл България ЕООД ЕНД КО КД, Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, "Билла България" ЕООД, „Промет стиил" ЕАД, "Алупласт-ЖТГ" ЕООД, "Алтест Джи Ти Ес" ЕООД, "Енси контрол" ЕООД, "Елкабел" АД, "Джейелпи" ЕООД, "Рибекс трейдинг" ООД, Региоком Европейско дружество-клон България", "МАГС СЕКЮРИТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, "Уебтакт" ООД, ОП"Чистота еко" гр.Бургас, "Изи асет мениджмънт" АД, "Явлена-Бургас" ЕООД, "Съдърланд глобъл сървисиз България" ЕООД и др.

 

441501520_987323409189110_7443525422599984900_n.jpg
441512394_476793814869790_8382781517314134352_n.jpg
441536663_468430992260074_8850173673060455476_n.jpg
441539398_379504625110686_2819399080318931709_n.jpg
441894970_473659928512928_6503264547313179824_n.jpg