БСУ е в топ 10 по реализирани студентски практики

БСУ е в топ 10 по реализирани студентски практики


Бургаският свободен университет е сред първите десет от всички висши училища в страната по реализирани студентски практики, финансирани по едноименния проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Студентите от БСУ, включени по програмата, вече са 80% спрямо предварително определената квота, което е почти два пъти над средния за всички висши училища дял на участие.
БСУ се класира също и сред първите десет университета по общия размер на изплатените стипендии за приключени и отчетени студентски практики. До момента са изплатени над 200 хил. лева на студентите от БСУ за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, на техните наставници и на менторите от организациите-работодатели, сключили договори за приемане на студенти от БСУ на практика.
Тези данни бяха представени на работен семинар за напредъка на проект „Студентски практики – фаза 1“, който Министерство на образованието и науката проведе с висшите училища на 12.05.2017 г. в Пловдив. Като представители на БСУ присъстваха Дарина Димитрова, началник Учебен отдел и функционален експерт по проекта, и Светлана Скендерска,главен счетоводител и експерт финансово-счетоводно обслужване. Те споделиха, че изключително успешната работа на БСУ по проекта е резултат от трайно установените контакти на университета с фирми и организации-работодатели, които са привлечени да участват в програмата, от изградената атмосфера на активно и мотивиращо сътрудничество между студентите и преподавателите, както и от интензивното посредничество на Учебен отдел и  Финансово-счетоводен отдел, ангажирани с реализацията и координацията на дейностите по проект „Студентски практики – фаза 1“ в БСУ.
Сключването на договори със студентите за провеждане на практическо обучение в реална работна среда за оставащите 20% от местата продължава и в момента. За участие в практика всеки студент получава стипендия в размер на 480 лв. след приключването й. Възнаграждение получава също и менторът от организацията-работодател.
Условията за участие в програмата са публикувани на сайта на БСУ, а допълнителна информация може да бъде получена от Учебен отдел.