БСУ и ГРЕ „Г.С. Раковски“ в Световната седмица на парите

БСУ и ГРЕ „Г.С. Раковски“ в Световната седмица на парите

Преподаватели от Центъра по икономически и управленски науки (ЦИУН) към Бургаския свободен университет участваха в съвместно организирани с Профилираната гимназията за романски езици „Г.С.Раковски“ – гр. Бургас събития, посветени на Световната седмица на парите (22-28 март). При голям интерес премина лекцията със зрелостниците на тема „Пари и чуждестранни валути. Защита на парите в период на криза“, изнесена от проф. д-р Сава Димов. Представена беше еволюцията на възникването и утвърждаването на паричната стока, дискутира се преходът от електронни банкови пари към децентрализирани криптовалути и се демонстрира в реално време цената и пазарната капитализация на петте най-търгувани криптовалути. От страна на учениците бяха зададени много въпроси, свързани със защитата на парите в период на настоящата пандемия, бъдещото въвеждане на еврото като редовно платежно и резервно средство.

Доц. д-р Мария Нейчева представи академичните програми, предимствата на обучението и извънаудиторните дейности. В дискусията се включи и Зам.-ректорът по НИД и МС проф. Милен Балтов. Той отговори на въпроси на бъдещите кандидат-студенти относно възможностите за мобилност с цел обучение и практика в рамките на програма „Еразъм+“ и проекта „Студентски практики“. Д-р Виляна Русева участва като член на журито в  състезанието за финансова грамотност с ученици от 11-ти и 12-ти клас, на което бяха проведени игри за финансова грамотност, решавани финансови казуси и представяни ученически видеа.

Световната седмица на парите е ежегодна глобална кампания за повишаване на финансовата грамотност за младите хора. Организира се от Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD/INFE). Тазгодишното издание е на тема „Да се погрижим за себе си, да се погрижим за парите си“. Това е една от съвместните инициативи на Гимназията за романски езици и Бургаския свободен университет на база на сътрудничеството им, което тази година ще се реализира и в разкриването на първата в страната профилирана STEM паралелка по предприемачество в езикова гимназия.

IMG_5323_1200.jpg