БСУ и летищата на Фрапорт за общ бранд Черно море

БСУ и летищата на Фрапорт за общ бранд Черно море

На 23 ноември 2021 година в БСУ се състоя среща на академичното ръководство с изпълнителния директор на Фрапорт ТуинСтар Еърпорт Мениджмънт АД д-р Франк Кванте и с отговарящия за връзките с обществеността на летище Бургас г-жа Веселина Котавова. Проф. д-р Петко Чобанов, президент на БСУ, проф. д.п.н. Галя Христозова, ректор, и проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор, обсъдиха с гостите въпроси за приноса на БСУ по темата за черноморското сътрудничество и четириъгълника (quadruple helix) образование - бизнес – местна и централна власт – общество. Изтъкнаха се съвместните усилия на летище Бургас и летище Варна, както и  на БСУ, да се популяризира образователната и бизнес дестинация и бранд Черно море.

По време на срещата ректорът на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова и д-р Кванте подписаха споразумение за сътрудничество по линия на Алианс Черно море. Проф. д-р Милен Балтов и д-р Франк Кванте обявиха готовността на двете институции за стартиране на напълно подготвената съвместна магистърска програма по Авиационен мениджмънт, която ще бъде първата по рода си подобна програма в страната.

 

DSC_1828.JPG
DSC_1825.JPG
DSC_1852.JPG